Afiche para la obra "Momento Nº 5" (Gráfica de Vicente Cociña)